رفاقت

ساخت وبلاگ

امکانات وب

\\\"\\\"

\\\"☻...جـــ

\\\"دلشکسته\\\"

\\\"دلشکسته\\\"

\\\' dir=\\\"ltr\\\" >


\\\"\\\"

\\\"گالری

\\\"گالري

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالري

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالري

\\\"گالري

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"گالری

\\\"این

دوسـتم !

 

پـیراهنـم را بـزن بـالا ...

 

کـمرم را دیـدی ؟

 

نـترس چـیزی نـیست !...

 

ایـنها فـقط جـای خـنجرنـد ، مـن نـفهمیـدم در رفـاقـت چـه شد !

 

" تــو مـواظـب بــاش "

 

...
نویسنده : علی بازدید : 90 تاريخ : چهارشنبه 31 ارديبهشت 1393 ساعت: 14:11